Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Είναι τα χρήματά μου ασφαλή;

Ο τρόπος με τον οποίο η Revolut διατηρεί τα χρήματά σας ασφαλή εξαρτάται από την οντότητα Revolut στην οποία είστε εγγεγραμμένοι. Μπορείτε να μάθετε σε ποια οντότητα Revolut έχετε εγγραφεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Revolut
  2. Κάντε κλικ στο «Πίνακας εργαλείων» στο εικονίδιο του προφίλ σας
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Ρυθμίσεις»
  4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα

Εάν είστε εγγεγραμμένοι στην οντότητα Revolut Payments UAB:

Ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε τα χρήματα των πελατών.

Με τον όρο «διασφάλιση» εννοούμε τον διαχωρισμό των κεφαλαίων πελατών από τα δικά μας κεφάλαια και φύλαξή τους σε ξεχωριστό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Τα κεφάλαια σε αυτόν τον ανεξάρτητο λογαριασμό φυλάσσονται από εμάς για λογαριασμό σας. Ως εξουσιοδοτημένος οργανισμός, η Revolut διασφαλίζει τα κεφάλαιά σας σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η διασφάλιση σας προστατεύει, διότι, σε περίπτωση που η Revolut καταστεί αφερέγγυα, θα μπορείτε να διεκδικήσετε τα κεφάλαιά σας από αυτόν τον ανεξάρτητο λογαριασμό και η αξίωσή σας θα καταβληθεί πριν από όλων των άλλων πιστωτών.

Επειδή ο λογαριασμός που τηρείτε σε εμάς αποτελεί λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος (και όχι τραπεζικό λογαριασμό), τα χρήματά σας δεν προστατεύονται από την Ασφάλιση Καταθέσεων της Λιθουανίας όπως προβλέπεται από την Κρατική Επιχείρηση Ασφάλισης Καταθέσεων και Επενδύσεων (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”).

Εάν είστε εγγεγραμμένοι στην οντότητα Revolut LTD:

Ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζουμε τα χρήματα που λαμβάνουμε από πελάτες (ή για λογαριασμό πελατών) σαν και εσάς.

Με τον όρο «διασφάλιση», εννοούμε ότι καταθέτουμε τα χρήματα που λαμβάνουμε από εσάς (ή για λογαριασμό σας) σε έναν τραπεζικό λογαριασμό με χρήματα πελατών. Τα χρήματα που βρίσκονται στους συγκεκριμένους λογαριασμούς πελατών φυλάσσονται από εμάς για λογαριασμό σας. Τηρούμε λογαριασμούς πελατών σε μια σειρά από μεγάλες τράπεζες (οι οποίες πληρούν τόσο τις δικές μας απαιτήσεις όσο και τις απαιτήσεις της ρυθμιστικής μας αρχής).

Η διασφάλιση σας προστατεύει, διότι, σε περίπτωση που η Revolut καταστεί αφερέγγυα, τα χρήματα που φυλάσσονται στους συγκεκριμένους λογαριασμούς θα χρησιμοποιηθούν για να πληρώσουν εσάς (και τους άλλους πελάτες μας), προτού καταβληθεί οποιαδήποτε άλλη αξίωση τρίτων.

Επειδή ο λογαριασμός που τηρείτε σε εμάς αποτελεί λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος (και όχι τραπεζικό λογαριασμό), τα χρήματά σας δεν καλύπτονται από το Σύστημα Αποζημίωσης στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

Σχετικά Άρθρα