Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η ανέπαφη κάρτα μου δεν λειτουργεί

Εάν απορρίφθηκε η ανέπαφη συναλλαγή σας, βεβαιωθείτε ότι:

  • Η κάρτα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί με Chip & PIN πριν από την πραγματοποίηση μιας ανέπαφης συναλλαγής

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ πληρωμή σε κατάστημα ή μόλις λάβατε τη νέα κάρτα σας Revolut, πρέπει να πραγματοποιήσετε πληρωμή με Chip & PIN, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών.

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ πληρωμή σε κατάστημα ή μόλις λάβατε τη νέα σας κάρτα Revolut, πρέπει να πραγματοποιήσετε την πρώτη σας πληρωμή με κωδικό Chip & PIN για να ενεργοποιήσετε την ανέπαφη λειτουργία.

  • Η ανέπαφη λειτουργία ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις ασφαλείας της κάρτας σας

Μπορείτε να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη η ανέπαφη λειτουργία για μια συγκεκριμένη κάρτα επιλέγοντας «PIN & ασφάλεια» για τη σχετική κάρτα.

  • Το όριο ανέπαφων συναλλαγών για την κάρτα αυτή δεν χρειάζεται επαναφορά

Εάν πραγματοποιείτε πληρωμή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Chip & PIN για ένα διάστημα, είναι πιθανό ότι έχετε υπερβεί τα όρια ανέπαφων συναλλαγών.

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά μεταβαίνοντας στην καρτέλα «PIN & ασφάλεια»-> Επαναφορά του ορίου ανέπαφων συναλλαγών ή πραγματοποιώντας μια συναλλαγή με Chip & PIN. Κατόπιν, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τις ανέπαφες συναλλαγές έως την επόμενη επαναφορά.

  • Οι ανέπαφες συναλλαγές λειτουργούν και με άλλα τερματικά

Ελέγξτε ξανά ότι το τερματικό στο οποίο πραγματοποιείτε μια πληρωμή υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές. οι πληρωμές μπορούν επίσης να απορριφθούν λόγω προβλήματος στη σύνδεση.

Εάν η φυσική κάρτα σας έχει καταστραφεί ή υποστεί φθορά, μπορείτε να παραγγείλετε μια κάρτα αντικατάστασης. Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης θα εμφανιστεί μόλις κάνετε την παραγγελία σας.

Σχετικά Άρθρα