Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Έχω υπερβεί όλες τις προσπάθειες εισαγωγής PIN.

Εάν εισαγάγετε εσφαλμένα τρεις συνεχόμενες φορές το PIN για την κάρτα σας Revolut, η κάρτα θα μπλοκαριστεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να επαναφέρετε το PIN στην εφαρμογή. Μεταβείτε στην ενότητα «Κάρτες» για να έχετε τρεις ακόμη προσπάθειες. Εάν ξεχάσατε το PIN σας, μεταβείτε στην εφαρμογή, πατήστε «Κάρτες» και μετά επιλέξτε «Εμφάνιση PIN».

Σχετικά Άρθρα