Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θέλω να ακυρώσω μια μεταφορά

Εάν θέλετε να επιχειρήσετε να ακυρώσετε μεταφορά, ελέγξτε τη σελίδα με τα στοιχεία της μεταφοράς και πατήστε το κουμπί «Αναίρεση αποστολής», εάν η μεταφορά εμφανίζεται ακόμα σε εκκρεμότητα.
Λάβετε υπόψη ότι με το κουμπί «Αναίρεση αποστολής» μάς ζητείται να επιχειρήσουμε αντιστροφή μεταφοράς, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι επιτυχής.

Η επιλογή «Αναίρεση αποστολής» ενδέχεται να μην λειτουργεί για ορισμένους τύπους μεταφορών. Όσον αφορά τις (διεθνείς) πληρωμές SWIFT, οι οδηγίες αποστέλλονται άμεσα. Συνεπώς, μπορούμε να αιτηθούμε μόνο με μη αυτόματο τρόπο από τον τραπεζικό συνεργάτη μας την ακύρωση των οδηγιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δυνατή η ακύρωση μεταφορών SWIFT μέσω της εφαρμογής.

Εάν το κουμπί «Αναίρεση αποστολής» δεν είναι ορατό στη σελίδα, σημαίνει ότι η μεταφορά χρημάτων έχει ήδη διεκπεραιωθεί και δυστυχώς δεν μπορούμε να την αναστρέψουμε.

Σχετικά Άρθρα