Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί χρεώθηκα προμήθεια για τη μεταφορά μου;

Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων σε διαφορετικά νομίσματα, μπορείτε να αποστείλετε έως €1,000 κάθε μήνα δωρεάν. Οτιδήποτε υπερβαίνει το συγκεκριμένο ανώτατο όριο επιβαρύνεται με 0,5%, τη χαμηλότερη προμήθεια στην αγορά.

Κάντε σήμερα αναβάθμιση στο πρόγραμμα Revolut Premium ή Revolut Metal και μεταφέρετε απεριόριστα κεφάλαια σε όλο τον κόσμο χωρίς τις προμήθειες ξένου συναλλάγματος.

Εάν η δικαιούχος τράπεζα βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή εάν η μεταφορά χρημάτων δεν πραγματοποιείται σε ευρώ, τότε η μεταφορά σας θα αποσταλεί μέσω κωδικού SWIFT και πιθανόν να επιβαρυνθείτε με προμήθειες διεθνών μεταφορών χρημάτων.

Επί του παρόντος, οι χρήστες του Κλασικού προγράμματος και του προγράμματος Plus χρεώνονται με προμήθεια 0,50 £ (με δωρεάν μηνιαίο βοήθημα για τους χρήστες του απλού προγράμματος και του προγράμματος Plus) σε μεταφορές που πραγματοποιούνται με νόμισμα ίδιο με το νόμισμα της χώρας του δικαιούχου (για παράδειγμα, αποστολή USD στις ΗΠΑ). Η εν λόγω προμήθεια δεν ισχύει για τους χρήστες των προγραμμάτων Premium/Metal, οι οποίοι απολαμβάνουν απεριόριστες διασυνοριακές μεταφορές.

Για μεταφορές που πραγματοποιούνται με νομίσματα διαφορετικά από τα νομίσματα της χώρας του δικαιούχου (για παράδειγμα, αποστολή USD στη Βραζιλία), θα ισχύει προμήθεια 3 £ για μεταφορές SWIFT σε USD και 5 £ για μεταφορές SWIFT σε νόμισμα εκτός USD (για παράδειγμα, αποστολή GBP στη Βραζιλία). Οι χρήστες των προγραμμάτων Premium και Metal λαμβάνουν ένα δωρεάν βοήθημα κάθε ημέρα του μήνα που έχει οριστεί σε κυλιόμενη βάση.

Η δικαιούχος τράπεζα μπορεί να χρεώσει προμήθεια για να λάβει τη μεταφορά σας. Όταν τα χρήματά σας βρίσκονται στη διαδικασία της μεταφοράς, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από ενδιάμεση τράπεζα η οποία μπορεί με τη σειρά της να χρεώσει προμήθεια διεκπεραίωσης. Επομένως, το ποσό που θα ληφθεί τελικά ίσως να είναι μικρότερο από το ποσό που αποστείλατε.

Σχετικά Άρθρα