Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια Άμεση Χρέωση

Πρέπει να δημιουργηθεί μια Άμεση Χρέωση απευθείας με την εταιρεία που θα κάνετε τις πληρωμές (για παράδειγμα το γυμναστήριο ή την εταιρεία διανομής αερίου). Με τον τρόπο αυτό, τους παρέχετε εξουσιοδότηση για αφαίρεση χρημάτων από τον λογαριασμό σας. Δεν χρειάζεται να ενημερώνετε τη Revolut όταν δημιουργείτε μια Άμεση Χρέωση.

{{^in_US}}

Λάβετε υπόψη ότι, προς το παρόν, οι Άμεσες Χρεώσεις υποστηρίζονται {{/in_modulrEnabled}}μόνο σε Ευρώ {{#in_modulrEnabled}} και σε Λίρα Αγγλίας.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να παράσχετε στην εταιρεία τα στοιχεία λογαριασμού σας σε EUR {{#in_modulrEnabled}} ή GBP{{/in_modulrEnabled}}, τα οποία μπορείτε να βρείτε μέσα από την εφαρμογή Revolut.

{{#in_modulrEnabled}}

Εάν πρέπει να καταχωρίσετε μια διεύθυνση για τις Άμεσες Χρεώσεις σε GBP, χρησιμοποιήστε την παρακάτω: Revolut Address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HD.

{{/in_modulrEnabled}}{{/in_US}}{{#in_US}}

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να παράσχετε στην εταιρεία τα στοιχεία λογαριασμού σας σε USD, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή Revolut.

{{/in_US}}

Σχετικά Άρθρα