Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί σε μια μεμονωμένη συναλλαγή με άμεση χρέωση;

Για τις Άμεσες Χρεώσεις SEPA σε Ευρώ, το μέγιστο όριο πληρωμών είναι προς το παρόν τα 5.000 Ευρώ.

Δεν υπάρχουν όρια για Άμεσες Χρεώσεις Ηνωμένου Βασιλείου σε GBP.

Σχετικά Άρθρα