Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί η ανάληψη μετρητών μου ανεστράφη;

Αν ο πάροχος υπηρεσιών ΑΤΜ δεν έχει αποδεχτεί ακόμα την πληρωμή σας και έχουν περάσει 7 και πλέον ημέρες, τα χρήματα μπορεί να επιστραφούν στον λογαριασμό σας. Εναλλακτικά, ο πάροχος υπηρεσιών ΑΤΜ μπορεί να ακυρώσει την ανάληψη στο σημείο που πραγματοποιήθηκε η ανάληψη μετρητών, για λόγους ασφαλείας.

Σχετικά Άρθρα