Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η Πληρωμή με Revolut;

Η Πληρωμή με Revolut είναι ένας εξατομικευμένος τρόπος πληρωμών που είναι διαθέσιμος σε όλους τους πελάτες που διατηρούν προσωπικό λογαριασμό Revolut. Οι πελάτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία από έναν Έμπορο ο οποίος προσφέρει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής με την «Πληρωμή με Revolut».

Σχετικά Άρθρα