Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρησιμοποιώ την Πληρωμή με Revolut;

Όλοι οι πελάτες που διατηρούν προσωπικό λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιούν τον τρόπο πληρωμής Πληρωμή με Revolut. Οι έμποροι από τις ακόλουθες χώρες μπορεί να προσφέρουν αυτή τη στιγμή την Πληρωμή με Revolut ως τρόπο πληρωμής: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Σχετικά Άρθρα