Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Η πληρωμή απορρίφθηκε λόγω αναντιστοιχίας γεωεντοπισμού

Εάν μια πληρωμή απορρίφθηκε λόγω αναντιστοιχίας εντοπισμού τοποθεσίας, αυτό σημαίνει ότι η τοποθεσία του τερματικού δεν αντιστοιχούσε στην τοποθεσία του τηλεφώνου σας τη στιγμή της πληρωμής.

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί εάν η θέση της συσκευής είναι απενεργοποιημένη (μπορεί να προκληθεί από διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο) ή εάν η εφαρμογή είχε την υπηρεσία τοποθεσίας απενεργοποιημένη. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται η παλιά καταχώρηση της τοποθεσίας σας.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή εμφανίσει μια τέτοια αιτία ως λόγο απόρριψης, μπορείτε είτε να ενημερώσετε την τοποθεσία της συσκευής είτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Ασφάλεια βάσει τοποθεσίας» στην ενότητα «Κάρτες», επιλέγοντας την καρτέλα PIN και Ασφάλεια.

Σχετικά Άρθρα