Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί εξακολουθεί να εκκρεμεί η πληρωμή με κάρτα;

Τι σημαίνει εάν μία πληρωμή «εκκρεμεί»;

Μια συναλλαγή που εκκρεμεί είναι μία πληρωμή η οποία έχει εγκριθεί από εσάς, αλλά αναμένεται να γίνει αποδοχή ή απόρριψη από τον έμπορο. Τόσο οι επιτυχείς όσο και οι απορριφθείσες πληρωμές μπορούν να εμφανίζονται ως εκκρεμείς για ένα διάστημα πριν την ολοκλήρωσή τους.

Εάν δεν υπήρξαν προβλήματα κατά τη διαδικασία πληρωμής, η προβολή της κατάστασης μίας πληρωμής ως εκκρεμής σημαίνει απλώς ότι αναμένουμε την επιβεβαίωση του εμπόρου. Δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες από εσάς αυτό το διάστημα.

Εάν η πληρωμή απορρίφθηκε, αλλά τη βλέπετε ως εκκρεμή στην εφαρμογή, μην ανησυχείτε. Αυτό σημαίνει απλώς ότι ο έμπορος δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την ακύρωση από τη μεριά του. Τα χρήματα δεν έχουν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας, αλλά έχουν προσωρινά δεσμευτεί. Μόλις λάβουμε την ακύρωση από τον έμπορο, το ποσό θα αποδεσμευτεί και πάλι στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Πότε θα σταματήσω να βλέπω την πληρωμή ως εκκρεμή;

Οι πληρωμές έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα έγκρισης. Αυτό σημαίνει ότι μία συναλλαγή μπορεί να παραμείνει εκκρεμής μόνο για ένα διάστημα μερικών ημερών. Ανάλογα με το είδος έγκρισης, μπορεί να χρειαστούν από 7 έως 15 ημέρες , για να επεξεργαστεί ο έμπορος μια απορριφθείσα πληρωμή.

Οι περισσότερες ακυρώσεις χρειάζονται λιγότερο από 7 ημέρες. Ωστόσο, για ορισμένα είδη πληρωμών, όπως για παράδειγμα προεγκρίσεις για κρατήσεις σε ξενοδοχείο ή ενοικίαση αυτοκινήτου, μπορεί να χρειαστούν έως και 15 ημέρες.

Μετά το πέρας του χρονοδιαγράμματος έγκρισης, το ποσό θα αποδεσμεύεται αυτόματα στον λογαριασμό σας.

Μπορούν τα χρήματά μου να αποδεσμευτούν, προτού λήξει το χρονοδιάγραμμα έγκρισης;

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εκκρεμεί μία απορριφθείσα πληρωμή, ο ταχύτερος τρόπος για να αποδεσμευτούν τα χρήματά σας είναι να επικοινωνήσετε απευθείας με τον έμπορο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ακυρώσει τη συναλλαγή ή να παράσχει αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, το οποίο θα περιέχει έναν 6ψήφιο κωδικό έγκρισης για την πληρωμή, καθώς και επιβεβαίωση ότι δεν θα απαιτήσει τα χρήματα. Αυτό το αντίγραφο κίνησης μάς επιτρέπει να αποδεσμεύσουμε τα χρήματά σας στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας πριν από το πέρας του χρονοδιαγράμματος έγκρισης.


Σχετικά Άρθρα