Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς προσθέτω νέους λογαριασμούς σε μια Ομάδα;

Μπορείτε να προσθέσετε μια συναλλαγή στην Ομάδα από το γραφικό στοιχείο Ομαδικοί Λογαριασμοί στο τμήμα «Πληρωμές» της εφαρμογής ή πατώντας στο κουμπί «Διαχωρισμός Λογαριασμού» στην προβολή συναλλαγών σας. Αυτό λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η λειτουργία «Διαχωρισμός Λογαριασμού» αλλά, αντί να στείλετε αίτημα χρημάτων στα άλλα μέλη της ομάδας, θα αποθηκεύσουμε απλώς το αίτημα στη σελίδα της ομάδας.


Επιλέξτε την συναλλαγή ή τις συναλλαγές τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε με την Ομάδα και προσαρμόστε τα ποσά που οφείλει κάθε μέλος της Ομάδας, εφόσον είναι απαραίτητο. Αντί να στέλνετε αίτημα χρημάτων στα άλλα μέλη της Ομάδας, θα αποθηκεύσουμε απλώς το αίτημα στη σελίδα της ομάδας.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μία συναλλαγή την οποία πραγματοποιήσατε εκτός της Revolut, πατήστε το κουμπί «+» και προσθέστε τα στοιχεία της συναλλαγής σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε από ποιον πληρώθηκε αυτός ο εξατομικευμένος λογαριασμός και να προσαρμόσετε τα ποσά που οφείλει το κάθε μέλος της Ομάδας.

Μην ανησυχείτε, εάν προσθέσατε κατά λάθος μια συναλλαγή. Στην σελίδα της Ομάδας, σύρετε επάνω στη συναλλαγή για να την αφαιρέσετε ή πατήστε επάνω και επιλέξτε «Κατάργηση από την Ομάδα».

Σχετικά Άρθρα