Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς να χρηματοδοτήσω τον λογαριασμό επενδύσεών μου

Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό επενδύσεών σας μεταφέροντας κεφάλαια από τον λογαριασμό Revolut που διαθέτετε στον . Επί του παρόντος, η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει μόνο με προσθήκη χρημάτων σε USD. Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο χρηματοδότησης λογαριασμού

Λόγω Brexit, δεν έχουμε προσωρινά τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών σε νέους χρήστες οι οποίοι διαμένουν σε Βέλγιο, Ιταλία και Γερμανία. Οι χρήστες στις εν λόγω χώρες θα χρειαστεί να περιμένουν να εγκριθεί η αίτησή μας για άδεια στην Ιρλανδία, με την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις επενδυτικές υπηρεσίες μας εντός του ΕΟΧ το 2021. Αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Θα σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη της αίτησης.

Σχετικά Άρθρα