Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα εξακολουθήσουν να παραμένουν ασφαλείς οι ρυθμίσεις θεματοφυλακής για τις επενδύσεις που έχω κάνει μέσω της εφαρμογής Revolut από τους θεματοφύλακες της DriveWealth μετά την 31 Δεκεμβρίου 2020;

Η RTL θα εξακολουθήσει να λειτουργεί βάσει της συμφωνίας με τον εντεταλμένο αντιπρόσωπό της στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλά πρότυπα, όπως είναι ορισμένα από τη Financial Conduct Authority (FCA), τον ρυθμιστικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μείνετε ήσυχοι ότι οι ρυθμίσεις θεματοφυλακής για τις επενδύσεις που έχετε κάνει θα εξακολουθήσουν να τελούν υπό τη διαχείριση της Drivewealth σύμφωνα με την τρέχουσα συμφωνία.

Σχετικά Άρθρα