Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Υπάρχουν όρια ως προς το πόσο συχνά μπορώ να εκτελώ διαπραγματεύσεις;

Μπορείτε να διαπραγματεύεστε όσο συχνά επιθυμείτε με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών σχετικά με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές ημέρας. Οι εν λόγω περιορισμοί είναι γνωστοί ως «Pattern Day Trader». Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ημέρας αφορούν την αγοραπωλησία της ίδιας μετοχής μέσα στην ίδια ημέρα. (Εάν απλώς αγοράσετε, χωρίς να πωλήσετε την ίδια μετοχή μέσα στην ίδια ημέρα, δεν θα θεωρηθεί ως χρηματιστηριακή συναλλαγή ημέρας). Πραγματοποιείτε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο χρηματιστηριακών συναλλαγών ημέρας (Pattern Day Trading) εάν εκτελέσετε πάνω από τρεις χρηματιστηριακές συναλλαγές ημέρας εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Όταν εκτελείτε χρηματιστηριακές συναλλαγές στην εφαρμογή Revolut, μπορείτε να δείτε πόσες χρηματιστηριακές συναλλαγές ημέρας έχετε υπόλοιπο χωρίς να παραβιάσετε τους κανόνες «Pattern Day Trading».

Με το άνοιγμα ενός λογαριασμού χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη Revolut, συμφωνείτε ότι δεν θα εκτελέσετε ένα Pattern Day Trading. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στη Συμφωνία λογαριασμού περιθωρίου περιορισμένου σκοπού στην οποία συμφωνήσατε με την εγγραφή σας στο Revolut Trading.

Σχετικά Άρθρα