Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς;

Μια εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης μιας μετοχής όταν η τιμή της μετοχής φτάσει μια καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή ελαχιστοποίησης ζημιάς. Όταν επιτευχθεί η τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημιάς, μια εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς γίνεται ελεύθερη εντολή και εκτελείται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή (η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημιάς).

Σχετικά Άρθρα