Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ορίσω ειδοποιήσεις τιμών για χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση τιμών για οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μετοχές. Η ειδοποίηση μπορεί να δημιουργηθεί ανοίγοντας την εφαρμογή Revolut και μεταβαίνοντας στην ενότητα «Μετοχές». Επιλέξτε το κουμπί «Επένδυση» και κατόπιν μία από τις διαθέσιμες μετοχές.

Στη συνέχεια, στις λεπτομέρειες της μετοχής, πάνω από την ενότητα με μια τιμή/γράφημα, επιλέξτε το εικονίδιο καμπάνας και δημιουργήστε μια ειδοποίηση. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, σύρετε προς τα αριστερά στην ειδοποίηση που έχει δημιουργηθεί στις λεπτομέρειες μετοχής και επιλέξτε «Διαγραφή».

Σχετικά Άρθρα