Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να ορίσω τιμές-στόχους για αυτόματη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων;

Για να ανταλλάσσετε χρήματα και κρυπτονομίσματα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Εντολή με όριο ή Παύση παραγγελίας.

Η Εντολή ελαχιστοποίησης ζημίας είναι μία εντολή αγοράς ή πώλησης, όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου φτάσει μία καθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή ελαχιστοποίησης ζημιάς. Όταν επιτευχθεί η Τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημιάς, η Εντολή ελαχιστοποίησης ζημιάς γίνεται Ελεύθερη εντολή και εκτελείται στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή (η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την Τιμή εντολής ελαχιστοποίησης ζημιάς).

Η Εντολή με όριο τιμής είναι μια Εντολή αγοράς ή πώλησης σε καθορισμένη ή καλύτερη τιμή. Οι Εντολές αγοράς με όριο θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή χαμηλότερη τιμή, ενώ οι Εντολές πώλησης με όριο θα εκτελούνται στην καθορισμένη ή υψηλότερη τιμή.

Η λειτουργία αυτόματης ανταλλαγής χρημάτων ονομαζόταν προηγουμένως Αυτόματη ανταλλαγή.

Σχετικά Άρθρα