Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Σε ποιες λειτουργίες του Revolut Junior μπορεί να έχει πρόσβαση ο Κοινός γονέας;

Ως ο «Βασικός» ή ο «Διαχειριστής» γονέας σε πρόγραμμα επί πληρωμή, μπορείτε να καλέσετε έναν «Κοινό γονέα», ώστε να διδάξετε από κοινού στα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες για τη διαχείριση των χρημάτων.
Οι Κοινοί γονείς μπορούν να φορτίζουν τους λογαριασμούς Junior και να διαχειρίζονται τις δραστηριότητες, αλλά μόνο ο Βασικός/Διαχειριστής γονέας έχει τη δυνατότητα να αποσύρει χρήματα από έναν λογαριασμό Junior.

Με τα προγράμματα Premium και Metal, οι Κοινοί γονείς έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται περισσότερο στη διδασκαλία των παιδιών σχετικά με τις δεξιότητες ζωής για τη διαχείριση των χρημάτων. Μπορείτε να ορίσετε Εργασίες, να ορίσετε χαρτζιλίκια και να δημιουργήσετε Στόχους.

Ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτετε, μπορείτε να έχετε έως και 5 συνδεδεμένους λογαριασμούς Junior είτε είστε ο Βασικός/Διαχειριστής γονέας είτε ο Κοινός γονέας. Στα απλά προγράμματα, μπορείτε να έχετε συνδεδεμένο έναν λογαριασμό Junior, στα προγράμματα Premium έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης δύο λογαριασμών και στα προγράμματα Metal πέντε.

Σχετικά Άρθρα