Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρησιμοποιώ την κάρτα του παιδιού μου;

Οι κάρτες Junior πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το παιδί του οποίου το όνομα αναγράφεται στην κάρτα. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κεφάλαια από τον λογαριασμό Revolut Junior, μπορείτε να κάνετε μεταφέρετε τα χρήματα πίσω στον δικό σας λογαριασμό.

Σχετικά Άρθρα