Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι γίνεται αν το υπόλοιπό μου είναι αρνητικό;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκτός σύνδεσης συναλλαγές ή οι προμήθειες για υπηρεσίες Revolut, όπως η υπηρεσία Premium και η Ασφάλιση Συσκευών, μπορούν να επιφέρουν μείωση του υπολοίπου σας κάτω από το μηδέν.

Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Revolut, εάν για οποιονδήποτε λόγο έχετε αρνητικό υπόλοιπο, συμφωνείτε να συμπληρώσετε αμέσως το απαιτούμενο ποσό για να γίνει πάλι θετικό.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δημιουργηθεί αρνητικό υπόλοιπο, η Revolut θα σας ειδοποιήσει και θα σας δώσει χρονικό περιθώριο 7 εργάσιμων ημερών για να προσθέσετε χρήματα στον λογαριασμό σας. Μετά από αυτό το διάστημα, η Revolut θα επιχειρήσει να διορθώσει αυτόματα το υπόλοιπο μεταφέροντας χρήματα μεταξύ λογαριασμών ή προσθέτοντας χρήματα στον λογαριασμό χρεώνοντας την κάρτα που έχετε δηλώσει.

Προσθέσετε χρήματα αυτόματα για να διατηρήσετε το υπόλοιπό σας θετικό!

Σχετικά Άρθρα