Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Είναι η Revolut τράπεζα;

Παρόλο που διαθέτουμε άδεια τραπεζικής λειτουργίας, δεν είμαστε ακόμα πλήρως ανεπτυγμένη τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος (εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας). Σκοπεύουμε να αποκτήσουμε βρετανική άδεια τραπεζικής λειτουργίας στο μέλλον, καθώς και άδειες σε πολλές άλλες περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Επί του παρόντος, είμαστε μια εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την βρετανική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ανάγκης (ορισμένες τράπεζες ζητούν οπωσδήποτε τη διεύθυνση της τράπεζας του δικαιούχου) η επίσημη ονομασία μας είναι Revolut Ltd και η διεύθυνσή μας 7 Westferry Circus, The Columbus Building, 4ος όροφος, Λονδίνο, Τ.Κ. E14 4HD.

Σχετικά Άρθρα