Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Φορολογικές υποχρεώσεις

Κάθε εταιρεία οφείλει να γνωστοποιεί και να καταβάλλει κάθε απαραίτητο φόρο που σχετίζεται με τη διενέργεια πληρωμών μέσω του δικτύου του Revolut Business. Αποτελεί ευθύνη της εν λόγω εταιρείας να καθορίζει ποιοι φόροι ισχύουν για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών μας Revolut Business, και να εισπράττει, να δηλώνει και να αποδίδει τον σωστό φόρο στην αρμόδια φορολογική αρχή. Συνιστούμε θερμά να αναζητήσετε νομική/φοροτεχνική συμβουλή εάν δεν γνωρίζετε τι συνεπάγεται η χρήση του Revolut Business σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις.

Σχετικά Άρθρα