Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Open API for Business της Revolut;

Το Open API σχεδιάστηκε για την αυτοματοποίηση των τραπεζικών εργασιών που πραγματοποιείτε ως επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η ενοποίησή του με το Revolut Business και η προσαρμογή του στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Το API μας είναι διαθέσιμο σε όλους τους πελάτες και η πρόσβασή του γίνεται μέσω της καρτέλας «Ρυθμίσεις» του λογαριασμού από τον κάτοχό του. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση εδώ.

Σημειώνεται ότι το Open API προορίζεται μόνο για τους πελάτες του Revolut Business και δεν υπάρχει δημόσιο API για τους λογαριασμούς ιδιωτών.

Σχετικά Άρθρα