Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιος μπορεί να διαχειρίζεται τις ενοποιήσεις;

Το Revolut Business διαθέτει ισχυρό σύστημα ρόλων και δικαιωμάτων. Οι διαχειριστές της επιχείρησης μπορούν να αποφασίσουν ποιοι χρήστες θα έχουν δικαίωμα να βλέπουν και να διαχειρίζονται τις ενοποιήσεις μέσα από τα Αρχική σελίδα -> Ομάδα -> Επιλογή χρήστη -> Δικαιώματα.

Σχετικά Άρθρα