Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς μπορώ να συγχρονίσω παλαιές συναλλαγές;

Για την αποφυγή εμφάνισης διπλών συναλλαγών στον λογαριασμό σας Xero, η Revolut συγχρονίζει μόνο τις προηγούμενες συναλλαγές όταν επιλέγετε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στο Xero. Κατά τη δημιουργία ενοποίησης με το Xero, θα ερωτηθείτε εάν έχετε υφιστάμενους λογαριασμούς Revolut στο Xero. Εάν επιλέξετε «ναι» και συνδέσετε τους υφιστάμενους λογαριασμούς σας, θα συγχρονίζουμε τις συναλλαγές μόνο από εκείνη τη στιγμή και μετά. Αυτό συμβαίνει επειδή έχετε ήδη τις προηγούμενες συναλλαγές σας στον λογαριασμό σας Xero. Εάν επιλέξετε «Όχι», θα δημιουργήσουμε νέους λογαριασμούς στο Xero και θα συγχρονίσουμε όλες τις προηγούμενες συναλλαγές από τους αντίστοιχους λογαριασμούς Revolut έως και την Περίοδο ή Έτος Κλειδώματος Xero.

Σχετικά Άρθρα