Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργεί η ενοποίηση του Xero;

Είναι πάρα πολύ απλό! Κάθε λίγες ώρες αναρτούμε όλες τις ολοκληρωμένες συναλλαγές από τους λογαριασμούς σας Revolut στο Xero. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενοποίηση ώστε να αντιστοιχεί τους υφιστάμενους λογαριασμούς Revolut στο Xero (εάν εισάγετε ήδη χειροκίνητα τις αναλυτικές καταστάσεις) ή να ζητήσετε από τη Revolut να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς στο Xero. Στο πρώτο παράδειγμα, θα συγχρονίσουμε όλες τις μελλοντικές συναλλαγές. Στο δεύτερο παράδειγμα, θα συγχρονίσουμε και όλες τις προηγούμενες συναλλαγές.

Σχετικά Άρθρα