Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δημιούργησα την ενοποίηση αλλά δεν βλέπω καμία συναλλαγή στο Xero. Τι συνέβη;

Εάν δεν μπορείτε να δείτε κανένα μήνυμα σφάλματος στη σελίδα ρυθμίσεων του Xero και ο «Αυτόματος συγχρονισμός» είναι ενεργοποιημένος, σημαίνει ότι ο συγχρονισμός βρίσκεται σε σειρά αναμονής και θα εκτελεστεί μέσα λίγες ώρες. Έχετε υπόψη ότι συγχρονίζουμε μόνο τις ολοκληρωμένες συναλλαγές (όχι τις εκκρεμείς συναλλαγές).

Σχετικά Άρθρα