Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι θα συμβεί εάν αποσυνδέσω την ενοποίηση;

Εάν αποσυνδέσετε την ενοποίηση των τραπεζικών ενημερώσεων του Xero, θα αποσυνδεθεί και το σύστημα ενοποίησης της διαχείρισης εξόδων.
Ωστόσο, μπορείτε εύκολα να αποσυνδέσετε την ενοποίηση διαχείρισης εξόδων ενώ παραμένει ενεργή η ενοποίηση τραπεζικών ενημερώσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν θα διαγράψουμε καμία πληροφορία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να την επανασυνδέσετε με ασφάλεια και να συνεχίσετε τις εργασίες σας χωρίς κίνδυνο διπλών καταχωρίσεων ή απώλειας δεδομένων.

Σχετικά Άρθρα