Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι δεδομένα θα εξάγετε στο Xero;

Εάν εγκαταστήσετε το εργαλείο διαχείρισης εξόδων χρησιμοποιώντας το Xero, θα εισαγάγουμε το λογιστικό σχέδιο και τους φορολογικούς συντελεστές απευθείας από το Xero. Αυτό σημαίνει ότι όταν εσείς και η ομάδα σας επεξεργάζεστε τα έξοδα στο Revolut, θα μπορείτε να επιλέγετε απευθείας την κατηγορία και τον φορολογικό συντελεστή που θα χρησιμοποιήσετε στο Xero. Με άλλα λόγια, μόλις εγκρίνετε ή απορρίψετε ένα έξοδο, θα εξάγουμε στο Xero μια «συναλλαγή λογαριασμού» συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων, της περιγραφής εξόδων, της κατηγορίας Xero και των φορολογικών συντελεστών, οπότε δεν θα έχετε να κάνετε κάτι άλλο στο Xero.

Σχετικά Άρθρα