Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργεί το σύστημα ενοποίησης της διαχείρισης εξόδων του Xero;

Το σύστημα ενοποίησης της διαχείρισης εξόδων του Xero αποτελεί προσθήκη στο σύστημα ενοποίησης των τραπεζικών ενημερώσεων του Xero. Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μας για τη διαχείριση εξόδων, θα εξάγουμε αυτόματα τα ολοκληρωμένα έξοδα (αποδείξεις, κατηγορίες, φορολογικό συντελεστή και περιγραφή) πέρα από τα αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό σημαίνει ότι στο Xero θα βλέπετε και τις δύο πλευρές της οθόνης συμφωνίας στοιχείων (αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού και συναλλαγές λογαριασμού) που θα συμπληρώνονται αυτόματα και έτσι η διαδικασία συμφωνίας στοιχείων θα γίνεται σούπερ εύκολη.

Σχετικά Άρθρα