Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δημιούργησα την ενοποίηση αλλά δεν βλέπω κανένα έξοδο στο Xero. Τι συνέβη;

Εξάγουμε στο Xero μόνο τα έξοδα που έχουν ολοκληρωθεί (δηλ. τα έξοδα που έχετε εγκρίνει ή απορρίψει) και όταν η σχετική συναλλαγή «ολοκληρωθεί». Δεν εξάγουμε στο Xero εκκρεμείς συναλλαγές, ακόμα και εάν έχετε εγκρίνει το έξοδο.

Σχετικά Άρθρα