Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι κανόνες ειδοποίησης μπορώ να ορίσω στο Slack;

Οι κανόνες ειδοποίησης του Slack αποτελούνται από τρία μέρη και σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον τύπο συναλλαγών για τους οποίους θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση (όπως πληρωμές με κάρτα, εισερχόμενες συναλλαγές, συναλλαγές σε ΑΤΜ κ.λπ.).

  • Επιλέξτε για ποιους λογαριασμούς θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις (για όλους τους λογαριασμούς, μόνο για έναν λογαριασμό ή για οποιονδήποτε συνδυασμό λογαριασμών).
  • Επιλέξτε σε ποιο κανάλι Slack θα αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις.

Μπορείτε να προσθέσετε / να επεξεργαστείτε / να διαγράψετε κάποιον κανόνα ειδοποίησης ανά πάσα στιγμή.

Σχετικά Άρθρα