Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Όλη η ομάδα μου είναι στο Slack, πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι μόνο τα κατάλληλα άτομα θα μπορούν να δουν τις συναλλαγές;

Η ενοποίησή μας με το Slack υποστηρίζει ιδιωτικά κανάλια. Απλώς μεταβείτε στο Slack και προσκαλέστε το Revolut bot στο ιδιωτικό κανάλι σας. Στη συνέχεια, δημιουργήστε έναν νέο κανόνα ειδοποίησης του Slack στη Revolut για να αποστέλλετε ειδοποιήσεις μόνο στο ιδιωτικό σας κανάλι. Αυτό σημαίνει ότι μόνο όσοι είναι στο συγκεκριμένο κανάλι θα μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις συναλλαγών.

Σχετικά Άρθρα