Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Πώς λειτουργεί η ενοποίηση του FreeAgent;

Είναι πολύ απλό, πραγματικά. Κάθε λίγες ώρες αναρτούμε όλες τις ολοκληρωμένες συναλλαγές από τους λογαριασμούς σας Revolut στο FreeAgent. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενοποίηση ώστε να αντιστοιχεί τους υφιστάμενους λογαριασμούς Revolut στο FreeAgent (εάν εισάγετε ήδη χειροκίνητα τις αναλυτικές καταστάσεις) ή να ζητήσετε από τη Revolut να δημιουργήσει νέους λογαριασμούς στο FreeAgent. Και στις δύο περιπτώσεις, θα εντοπίσουμε την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής στον λογαριασμό FreeAgent και θα εισαγάγουμε μόνο τις μεταγενέστερες. Εάν ο λογαριασμός FreeAgent είναι κενός, θα εισαγάγουμε όλες τις συναλλαγές που ξεκινούν από την Ημερομηνία έναρξης στο FreeAgent.

Σχετικά Άρθρα