Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιες συναλλαγές συγχρονίζονται με το FreeAgent;

Συγχρονίζουμε μόνο τις ολοκληρωμένες συναλλαγές (όχι αυτές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα). Όταν συνδέονται οι λογαριασμοί Revolut και FreeAgent, ελέγχουμε εάν ο λογαριασμός FreeAgent περιέχει ή όχι τυχόν πληροφορίες. Εάν έχει, ελέγχουμε την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής στον λογαριασμό και συγχρονίζουμε τους λογαριασμούς από τότε και μετά. Εάν ο λογαριασμός είναι κενός, ελέγχουμε την Ημερομηνία έναρξης της Εταιρείας στο FreeAgent και ξεκινάμε τον συγχρονισμό μετά την ημερομηνία αυτή.

Σχετικά Άρθρα