Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Δημιούργησα την ενοποίηση αλλά δεν βλέπω καμία συναλλαγή στο FreeAgent. Τι συνέβη;

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Εάν δεν μπορείτε να δείτε κανένα μήνυμα σφάλματος στη σελίδα ρυθμίσεων της ενοποίησης του FreeAgent και ο «Αυτόματος συγχρονισμός» είναι ενεργοποιημένος, σημαίνει ότι ο συγχρονισμός βρίσκεται σε σειρά αναμονής και θα εκτελεστεί μέσα λίγες ώρες. Επίσης, έχετε υπόψη ότι αναρτούμε μόνο τις ολοκληρωμένες συναλλαγές στο FreeAgent (όχι τις εκκρεμείς).

Σχετικά Άρθρα