Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Θα επιβαρυνθώ με τέλος συναλλαγών σε συνάλλαγμα για τη χρήση ενός λογαριασμού Merchant;

Όσον αφορά τα τέλη συναλλαγών σε συνάλλαγμα (FX), ισχύουν τα ίδια δωρεάν βοηθήματα και οι ίδιες προμήθειες για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Για παράδειγμα, εάν είστε στο πρόγραμμα Scale και συμπληρώσετε το όριο των 50 χιλ. λιρών Αγγλίας για όλες τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών λογαριασμού Merchant), τότε θα επιβαρύνεστε στο εξής με 0,4% προσαύξηση στη συναλλαγματική ισοτιμία.

Οι επιχειρήσεις με τα προγράμματα μας Enterprise μπορούν να απολαμβάνουν απεριόριστες συναλλαγές σε συνάλλαγμα στις πραγματικές τιμές, χωρίς προσαύξηση.

Σχετικά Άρθρα