Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι σημαίνει όταν υπάρχει μια «μη δεσμευμένη πληρωμή» στη διαδικτυακή πύλη εμπόρων;

Μόλις εγκριθεί μια πληρωμή, πρέπει να δεσμευτεί εντός 7 ημερών, έτσι ώστε τα χρήματα να μπορούν να μεταφερθούν από τον τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της κάρτας στον τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου. Γενικά, μπορείτε να ορίσετε είτε αυτόματη είτε μη αυτόματη δέσμευση κεφαλαίων πελατών, στη διαμόρφωση του API.

Σας συνιστούμε να επιλέξετε την αυτόματη δέσμευση, εκτός εάν θέλετε να δεσμεύετε τα κεφάλαια μόνο όταν το εμπόρευμα πρόκειται να αποσταλεί ή όταν η υπηρεσία πρόκειται να παρασχεθεί. Εάν επιλέξετε να δεσμεύετε τα κεφάλαια με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη πληρωμή στη λίστα συναλλαγών και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η επιλογή της δέσμευσης ή της ακύρωσης αυτής της πληρωμής. Εάν δεν δεσμεύσετε την πληρωμή εντός 7 ημερών από τη στιγμή που την λάβατε, θα αναστραφεί αυτόματα.

Σχετικά Άρθρα