Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι το webhook;

Ένα webhook (ονομάζεται επίσης web callback) επιτρέπει στο σύστημά σας να λαμβάνει ένα συμβάν από μια διαφορετική εφαρμογή αμέσως μόλις λάβει χώρα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε webhook, όταν μια εντολή αλλάζει από την κατάσταση «εκκρεμεί» σε «ολοκληρωμένη». Μόλις η πληρωμή εγκριθεί και η εντολή ολοκληρωθεί, η Revolut θα στείλει ειδοποίηση στη διεύθυνση URL της επιλογής σας. Αυτός είναι ένας πολύ πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πότε μια εντολή έχει πληρωθεί.

Σχετικά Άρθρα