Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο κλειδί API για πολλαπλούς ιστότοπους;

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλειδί API μόνο για τον ιστότοπο που έχετε παράσχει κατά τη διαδικασία ένταξής σας. Αυτό παρακολουθείται για κάθε συναλλαγή. Οι επαναλαμβανόμενες συναλλαγές σε διαφορετικούς ιστότοπους μπορούν να οδηγήσουν στην απενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Εάν χρειάζεται να αποδέχεστε πληρωμές μέσω περισσότερων από έναν ιστότοπους, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Revolut Business για κάθε ιστότοπο.

Εάν χρειάζεται να αλλάξετε τον ιστότοπο ο οποίος σχετίζεται με τον λογαριασμό σας Merchant, επικοινωνήστε με τους εκπροσώπους υποστήριξης.

Σχετικά Άρθρα