Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι ένας συνδεδεμένος επαγγελματικός λογαριασμός;

Ένας συνδεδεμένος επαγγελματικός λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός Revolut Business ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό Merchant.

Εάν έχετε ορίσει αυτόματες αναλήψεις μεταξύ ενός συνδεδεμένου επαγγελματικού λογαριασμού και ενός λογαριασμού Merchant, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα μεταφέρονται αυτόματα στον συνδεδεμένο λογαριασμό σας στο τέλος κάθε ημέρας. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού Merchant σας είναι πολύ χαμηλό, ο συνδεδεμένος λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την πληρωμή επιστροφών, ακυρώσεων χρέωσης και προμηθειών.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν συνδεδεμένο επαγγελματικό λογαριασμό ο οποίος σχετίζεται με τον λογαριασμό Merchant κάνοντας κλικ στο μενού Ρυθμίσεις του συγκεκριμένου λογαριασμού Merchant.

Σχετικά Άρθρα