Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση για έναν λογαριασμό Merchant;

Οποιοσδήποτε πελάτης του Revolut Business είναι εγγεγραμμένος σε επιλέξιμη χώρα μπορεί να κάνει αίτηση για έναν λογαριασμό Merchant.

Οι επιλέξιμες χώρες για λογαριασμό Merchant είναι οι ακόλουθες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Δανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία.

Εργαζόμαστε για να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας, οπότε η λειτουργία Merchant θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε περισσότερες χώρες.

Σχετικά Άρθρα