Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι είναι η ακύρωση χρέωσης;

Η ακύρωση χρέωσης προκύπτει, αφού ένας πελάτης αμφισβητήσει μια χρέωση η οποία έχει γίνει στον λογαριασμό του. Αυτό σημαίνει ότι η πληρωμή που έγινε αρχικά, θα μπει σε αναμονή, μέχρι να επιλυθεί η αμφισβήτηση. Εάν η αμφισβήτηση επιλυθεί υπέρ του πελάτη, τα χρήματα θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό σας μαζί με μια πρόσθετη προμήθεια.

Μια ακύρωση χρέωσης μπορεί να είναι το πλήρες ποσό της συναλλαγής ή μέρος αυτού.

Σχετικά Άρθρα