Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι σημαίνει εάν ένα αίτημα πληρωμής είναι «ληξιπρόθεσμο»;

Όταν δημιουργείτε ένα αίτημα πληρωμής, ο πελάτης σας οφείλει να το πληρώσει εντός ενός μήνα. Εάν δεν πληρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η κατάσταση του αιτήματος πληρωμής θα αλλάξει σε «ληξιπρόθεσμο».
Με άλλα λόγια, ένα «ληξιπρόθεσμο» αίτημα πληρωμής σημαίνει ότι το αίτημα δεν πληρώθηκε εντός 30 ημερών μετά τη δημιουργία του.

Σχετικά Άρθρα