Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιοι κλάδοι δεν υποστηρίζονται;

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή τήρηση λογαριασμού Revolut εάν ασκείτε οποιοδήποτε είδος εμπορικής πράξης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικής με τα ακόλουθα:

 • υπηρεσίες γνωριμιών και συνοδών,
 • πορνογραφία,
 • όπλα,
 • εμπορία πολύτιμων μετάλλων, πολύτιμων λίθων ή τέχνης,
 • λειτουργία οίκου δημοπρασίας,
 • υπηρεσίες επιστροφής μετρητών,
 • χημικές ουσίες και συναφή προϊόντα,
 • βιντεοπαιχνίδια δράσης,
 • χρηματιστηριακές συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα,
 • πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων,
 • δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) ή τυχερά παίγνια,
 • είσπραξη οφειλών,
 • συναλλαγές σε πρώτης κατηγορίας τραπεζικές εγγυήσεις, ομολογίες χρέους, εγγυητικές επιστολές ή μεσοπρόθεσμα ομόλογα, ή
 • φιλανθρωπικοί, πολιτικοί ή θρησκευτικοί οργανισμοί.

Δεν μπορείτε να φυλάσσετε, να ανταλλάσσετε, να μεταφέρετε ή να διαχειρίζεστε κεφάλαια πελατών μέσω του λογαριασμού Revolut Business. Ως κεφάλαια πελατών νοούνται ουσιαστικά τα χρήματα που ανήκουν στους πελάτες σας. Για παράδειγμα, τα «κεφάλαια πελατών» μιας επενδυτικής εταιρείας είναι τα χρήματα των πελατών της τα οποία επενδύει για λογαριασμό τους. Δεν μπορείτε να φυλάσσετε ούτε να διαχειρίζεστε τα χρήματα αυτά μέσω ενός λογαριασμού Revolut Business.

Σχετικά Άρθρα