Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί γίνεται αντιστοίχηση του λογαριασμού μου με άλλον;

Αυτό συμβαίνει, όταν προσπαθείτε να υποβάλετε μια αίτηση για νέο λογαριασμό και το σύστημά μας αναγνωρίζει τον αριθμό τηλεφώνου σας στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν έχετε κάνει αίτηση για έναν λογαριασμό στο παρελθόν ή εάν έχετε ήδη λογαριασμό.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη έναν ενεργό λογαριασμό, μπορείτε να συνδέσετε τους λογαριασμούς κατά την αρχική διαδικασία, προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εάν έχετε κάνει παλιότερα αίτηση την οποία δεν ολοκληρώσατε, χρησιμοποιήστε διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου.

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσατε τα παραπάνω βήματα, θα δημιουργήσετε ένα προφίλ «limbo», δηλαδή ένα προφίλ σε αναμονή, μια κενή αίτηση η οποία θα μπλοκάρει την χρήση των προσωπικών στοιχείων που έχετε υποβάλει. Αυτό μπορεί επίσης να προκληθεί από ένα ημιτελές προφίλ το οποίο είτε έχετε υποβάλει κατά λάθος είτε δεν ολοκληρώσατε. Θα χρειαστεί, συνεπώς, να ακυρωθεί στο σύστημα, προκειμένου να μην υπάρχουν αντικρουόμενοι λογαριασμοί. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης Revolut Business.

Σχετικά Άρθρα