Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Γιατί το υπόλοιπο στη μηναία αναλυτική μου κατάσταση είναι διαφορετικό από το υπόλοιπο στη διαδικτυακή εφαρμογή;

Οι συναλλαγές που προβάλλονται στην ενότητα «Λογαριασμοί» εμφανίζουν τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, ενώ οι συναλλαγές σας στις μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις εμφανίζουν τον χρόνο που ολοκληρώθηκαν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι έμποροι μπορεί να χρειαστούν μερικές ημέρες για να εγκρίνουν την πληρωμή σας, που σημαίνει ότι ορισμένες συναλλαγές που πραγματοποιείτε προς το τέλος του μήνα ίσως εμφανιστούν στην επόμενη μηνιαία αναλυτική κατάσταση.

Σχετικά Άρθρα