Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vil jeg stadig kunne søge erstatning, hvis RTL ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for mig efter Brexit?

I henhold til den britiske forordning forbliver reglerne om kompensation de samme efter Brexit. i kraft af at RTL er udpeget repræsentant for et britisk autoriseret firma, kan du derfor, afhængigt af omstændighederne i forbindelse med dit krav, være berettiget til at kræve erstatning fra Financial Services Compensation Scheme (FSCS), hvis RTL ikke kan opfylde sine forpligtelser efter Brexit.

Relaterede artikler